//

:: Rejestracja / Logowanie

Zarejestruj się! Skorzystaj z pełnej funkcjonalności naszego serwisu. ZAMIEŚĆ DARMOWE OGŁOSZENIE!
Login:
Hasło:
   

:: Kursy walut


:: Jak będzie wyglądało POLSKIE WNĘTRZE 2017?

W ramach dziesiątej edycji plebiscytu Polska Architektura XXL 2017 organizowanego przez Grupę Sztuka Architektury, nominowano projekty,  które mają szansę na zdobycie zaszczytnego tytułu POLSKIE WNĘTRZE 2017. W tegorocznym konkursie o głosy walczy czterdzieści realizacji projektów, podzielonych na kategorie: Wnętrza prywatne i Wnętrza publiczne. >>>
 

:: Luksus nie zależy od metrażu

Nabywcy coraz częściej decydują się na zakup luksusowych apartamentów, których cena metra kwadratowego przekracza 20 tys. zł. Prym wiedzie Warszawa, gdzie zainteresowaniem cieszą się zarówno duże lokale o podwyższonym standardzie, jak i mniejsze apartamenty w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. >>>

:: Lokal pod restaurację. Jak wybrać?

Mówi się, że o popularności restauracji powinno świadczyć serwowane w niej jedzenie, jednakże nawet najlepsza kuchnia nie obroni się, gdy nie zadbamy o właściwą lokalizację i warunki w lokalu. Wybór właściwego miejsca pod restaurację jest jedną z najważniejszych decyzji, która może zaważyć o końcowym sukcesie działalności. Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze lokalu i lokalizacji przeznaczonej pod gastronomię? >>> 

:: Wybierz najlepszą realizację w Plebiscycie...

Wybierz najlepszą realizację w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2017!
Wystartowała 10 edycja!

Rozpoczęło się głosowanie w Plebiscycie Polska Architektura XXL organizowanym przez Grupę Sztuka Architektury, którego celem jest podsumowanie mijającego roku w polskiej architekturze. Swoje typy internauci mogą wybierać do 28 lutego 2018 r. >>>
 

:: Szklane elementy w budynkach mieszkalnych

Szkło stanowi istotny element urozmaicający elewację budynków mieszkalnych. Jest to jednak nie tylko kwestia estetyczna – także ekologiczna, ekonomiczna i – co bardzo istotne z punktu widzenia użytkowników budynku – decydująca o ilości światła w pomieszczeniach mieszkalnych. >>>

:: Artykuły

:: Przydatne linki

:: Forum

wejście >>> na Forum
Uwaga Użytkownicy!
Z uwagi na ogromną ilość spamu, celem potwierdzenia rejestracji, a także weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez automaty, roboty, pająki, etc., prosimy wszystkich pragnących zarejestrować się na forum o przesłanie na adres administratora (podany w zakładce KONTAKT) informacji z podaniem loginu oraz dnia i godziny rejestracji.

... Fachman z ogłoszenia położył mi tak parkiet, że po roku pomiędzy klepkami zaczęły pojawiać się szpary. Co mam zrobić? >>>
... Czy ktoś może mi polecić dobrą, sprawdzoną agencję nieruchomości z Piaseczna i okolic?
>>>
... W gazetach piszą, że już wychodzimy z kryzysu. Jeśli tak, to czemu u licha nikomu nie jest potrzebne drewno? >>>


R E K L A M A

:: Aspekty prawne

O RĘKOJMI PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


Rola umowy sprzedaży dla dzisiejszej gospodarki jest bez wątpienia ogromna i stale rośnie. Właśnie ze względu na tę okoliczność tak istotne są wszelkie przepisy zapewniające pewność obrotu gospodarczego. To właśnie celem większego zabezpieczenia interesów strony kupującej, ponad zabezpieczenia wynikające z przepisów ogólnych o zobowiązaniach, oraz przepisów o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania, zawarta jest w kodeksie cywilnym instytucja rękojmi za wady. Istotą rękojmi za wady jest odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Ponadto sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego także wówczas, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.

Tytułem uzupełnienia niniejszych rozważań trzeba zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady, a ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Ustawa ta wyłącza stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady w przypadku sprzedaży konsumenckiej, czyli sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tą rzecz w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, przy czym dotyczy to jedynie wypadku, gdy sprzedaż jest dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa. Ze względu na to, że przepisy tej ustawy stosuje się jedynie do rzeczy ruchomych nie będą stanowiły one przedmiotu dalszych rozważań.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że przepisy dotyczące rękojmi za wady mówią ogólnie o „rzeczy”, należy zatem wnosić, iż mają one zastosowanie zarówno do rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Sam charakter odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi również zasługuje na uwagę, gdyż odpowiedzialność ta jest niezależna od winy, jak również od tego czy w związku ze sprzedażą rzeczy wadliwej powstała jakakolwiek szkoda. Dodatkowo sprzedawca w ogóle nie musi o wadzie wiedzieć, aby powstała odpowiedzialność z tego tytułu, natomiast wiedza sprzedawcy na temat wady i jej podstępne zatajenie powoduje jedynie surowszą odpowiedzialność.
Istotny problem stanowi natomiast zagadnienie, co dzieje się z rękojmią, w przypadku, gdy kupujący odsprzedaje nabytą rzecz, a więc między innymi również nabytą nieruchomość. Czy w takim wypadku rękojmia niejako automatycznie przechodzi na kolejnego nabywcę? Kwestią tą zajął się skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, który uchwałą z dnia 5 lutego 2004 roku (sygn. III CZP 96/2003) rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Najwyższy dotyczące tego, „czy zbycie rzeczy przez kupującego przed wygaśnięciem jego uprawnień z tytułu rękojmi za wady powoduje przejście tych uprawnień na kolejnego nabywcę pod tytułem szczególnym”. Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zajął się przedstawionym zagadnieniem przede wszystkim ze względu na brak jednolitego orzecznictwa w tej materii. Stan faktyczny sprawy na kanwie której niniejsze zagadnie prawne się pojawiło dotyczył co prawda rzeczy ruchomej, jednak jak wyżej wskazano, przepisy dotyczące rękojmi za wady stosuje się zarówno do rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Ponadto samo pytanie prawne dotyczy rzeczy, a nie wyłącznie rzeczy ruchomej. Zważywszy na tę okoliczność oraz na fakt, że przepisy nie regulują omawianej kwestii, Sąd Najwyższy przeprowadzając analizę wskazał, iż podstawowym warunkiem zaistnienia odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest zawarcie umowy oraz jej nienależyte wykonanie poprzez wydanie rzeczy, która okaże się w czasie trwania rękojmi wadliwa. Dodatkowo, jak wskazał Sąd uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu tylko względem sprzedawcy. W związku z tym uprawnienia z tytułu rękojmi nie przechodzą na osobę, której rzecz została odsprzedana, bowiem nie można przyjąć, iż z przejściem prawa własności przechodzą jednocześnie wszelkie prawa wynikające z umowy sprzedaży. Nie wyklucza to jednak, co do zasady, możliwości dochodzenia przez kolejnego nabywcę uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, brak jedynie podstawy do uznania, że takie uprawnienie przechodzi automatycznie na kolejnego kupującego. Konkludując, Sąd Najwyższy wskazał, iż „sprzedaż rzeczy przez kupującego nie powoduje przejścia na nabywcę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, kupujący może jednak przelać na nabywcę uprawnienia do żądania obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad”. Oznacza to, że roszczenia z tytułu rękojmi nie przechodzą automatycznie na kolejnego nabywcę i dotyczy to zarówno rzeczy ruchomych jak i nieruchomości, jednak przejście takie nie jest co do zasady wykluczone. Możliwość taką daje bowiem przelanie na kolejnego nabywcę uprawnienia do dochodzenia tychże roszczeń znajdujące oparcie w umowie, bądź gdy uprawnienie takie ma podstawę ustawową. Możliwość ta, jak wskazuje Sąd Najwyższy, nie dotyczy jednak prawa odstąpienia od umowy.

Aleksandra Piotrowska
Aplikant adwokacki
HILLS LTS S.A.Forum >>>R E K L A M A

:: Pogoda

:: Najciekawsze obiekty publiczne nominowane...

Najciekawsze obiekty publiczne nominowane w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2017!

Trwa głosowanie w plebiscycie Polska Architektura XXL 2017. Na stronie głównej www.sztuka-architektury.pl znajduje się lista kandydatów, których zrealizowane projekty ubiegają się o zaszczytne miano najlepszej realizacji minionego roku. Oto najciekawsze obiekty nominowane w kategorii projekty publiczne. >>>
 

:: Okazje mieszkaniowe – gdzie ich szukać?

Rynek pierwotny i wtórny oferują nam całą masę różnorodnych mieszkań. W tym gąszczu ofert często łatwo się pogubić. Warto jednak poświęcić swój czas i dokładnie zgłębić rynek nieruchomości. Przeglądając różnorodne ogłoszenia możemy bowiem natrafić na prawdziwą perełkę.
O okazję najłatwiej w przypadku, kiedy trafimy na sprzedającego, któremu z różnych powodów spieszy się ze sprzedażą mieszkania. Powody mogą być różnorodne: może to być małżeństwo, które się rozwodzi i któremu zależy na szybkim podziale majątku, może to być ktoś kto musi nagle wyjechać i potrzebuje pieniędzy, aby się urządzić w nowym miejscu. Osoby, którym zależy na szybkiej sprzedaży gotowe są bardziej zejść z ceny. Warto jednak uważać. Zdarzają się przypadki, gdzie pod pozorem pilnej sprzedaży właściciele ukrywają wady mieszkania. Dlatego w miarę możliwości warto poznać motywację sprzedającego oraz dokładnie zapoznać się z nieruchomością. >>>

:: Centrum Warszawy przesuwa się na zachód

Rosnące w okolicy ronda Daszyńskiego, nowe centrum  biznesowe to także jedno z najatrakcyjniejszych w Warszawie miejsc do zamieszkania. >>> 

:: Nadolnik Compact Apartments w budowie

Trwa regularna budowa przy ulicy Nadolnik w Poznaniu. W tym miejscu, przy Parku ks. Tadeusza Kirschke powstanie kompleks kilku budynków, w których znajdą się smart  apartamenty wraz z pełnym zapleczem. Ponadto inwestor, Grupa Partner, buduje również w trzech innych lokalizacjach w stolicy Wielkopolski. >>> 

:: Warszawa - Wesoła: przytulny dom w stolicy

Warszawa Wesoła - jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy stanowiąca idealne rozwiązanie zarówno dla osób  szukających odskoczni od zatłoczonych części miasta jak i dla rodziny z dziećmi. Jeśli poszukujesz miejsca, gdzie zrelaksujesz się po ciężkim dniu pracy - jestem przekonany, że jest to miejsce dla Ciebie. >>>

:: Przytulne mieszkanie na Starym Żoliborzu

Jeśli marzysz o przytulnym mieszkaniu na Starym Żoliborzu w bliskim sąsiedztwie Teatru Komedia, 3 minuty spacerkiem od stacji metra Plac Wilsona, to koniecznie musisz przeczytać niniejszą ofertę sprzedaży, bezpośrednio od właściciela. >>>

:: Mini ogłoszenia bez rejestracji

trwa inicjalizacja, prosze czekac,


:: Ostatnio dodane firmy

:: Nasi Użytkownicy

Flag Counter

kontakt | reklama | regulamin | polityka prywatnościCopyright © 2008Projekt i realizacja Net-Line Warszawa