:: Rejestracja / Logowanie

Zarejestruj się! Skorzystaj z pełnej funkcjonalności naszego serwisu. ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE!
Login:
Hasło:
   

:: WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni UŻYTKOWNICY portalu www.ryneklokali.pl !
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją serwisu, a w szczególności poprawieniem jego funkcjonalności i dodaniem nowych usług mających na celu zwiększenie jego atrakcyjności na rynku portali internetowych.
Za mogące występować w związku z tym niedogodności, serdecznie przepraszamy!
W przypadku stwierdzenia niepoprawności w działaniu poszczególnych funkcji prosimy o kontakt z Administratorem serwisu.
Z góry dziękujemy!
- Administrator Serwisu


:: Kursy walut


:: W Polsce ceny mieszkań rosną, ale nie tak jak w

W ostatnim roku ceny mieszkań znacznie wzrosły. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. zwiększający się popyt, coraz droższe działki budowlane oraz brak siły roboczej. Pomimo wzrostu cen, daleko nam jeszcze do Islandii czy Irlandii, gdzie lokale drożeją w ekspresowym tempie. >>>:: Ile za najtańsze dwa pokoje od dewelopera

W jakiej cenie kupimy najtańsze mieszkania dwupokojowe w inwestycjach deweloperskich w  poszczególnych miastach? O jakim metrażu? W których osiedlach je znajdziemy? Ofertę rynkową sprawdził serwis nieruchomości Dompress.pl >>>

:: Nowa marka na polskim rynku nieruchomości

TuMieszkamy to nowa marka na polskim rynku zarządzania nieruchomościami. Dzięki połączeniu 9  firm posiadających łącznie ponad 100 placówek w każdym regionie Polski, jest to największy podmiot zajmujący się kompleksowym zarządzaniem budynkami w kraju. >>>


:: Jak urządzić apartament nad morzem ?

Polacy coraz chętniej wyjeżdżając na urlop korzystają z oferty prywatnych apartamentów. Na wczasach chcą się czuć jak w domu, czyli komfortowo, z  wszystkimi udogodnieniami i do tego z pięknym widokiem za oknem. Jak zatem urządzić apartament tak by sprostać oczekiwaniom najemców i czerpać z niego satysfakcjonujące zyski? Warto przeczytać te wskazówki. >>>

:: Co z gruntami pod budowę mieszkań?

Zwiększający się popyt na nowe mieszkania, skłania deweloperów do zakupu kolejnych działek  budowlanych. Najbardziej atrakcyjna ziemia, pomimo stałego wzrostu cen, rozchodzi się w ekspresowym tempie. Czy za kilka lat deweloperzy nie będą mieli gdzie budować? >>>

:: Nowa Huta najpopularniejsza w Krakowie

Kraków i Nowa Huta, Sodoma i Gomora, z Sodomy do Gomory jedzie się tramwajem – to fragment utworu Marcina Świetlickiego. Obecnie Nowa Huta nie jest już tą dzielnicą, o której pisał wspomniany poeta. Dzięki modernizacji Huty przez firmę ArcelorMittal zmalała bardzo uciążliwość huty dla okolicznych mieszkańców. Dzielnica stała się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców – dzięki dużej dostępności terenów zielonych i dobrej komunikacji Nowa Huta bardzo zyskała na popularności. >>>

:: Artykuły

:: Przydatne linki

R E K L A M A

:: Aspekty prawne

O RĘKOJMI PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


Rola umowy sprzedaży dla dzisiejszej gospodarki jest bez wątpienia ogromna i stale rośnie. Właśnie ze względu na tę okoliczność tak istotne są wszelkie przepisy zapewniające pewność obrotu gospodarczego. To właśnie celem większego zabezpieczenia interesów strony kupującej, ponad zabezpieczenia wynikające z przepisów ogólnych o zobowiązaniach, oraz przepisów o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania, zawarta jest w kodeksie cywilnym instytucja rękojmi za wady. Istotą rękojmi za wady jest odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Ponadto sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego także wówczas, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.

Tytułem uzupełnienia niniejszych rozważań trzeba zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady, a ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Ustawa ta wyłącza stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady w przypadku sprzedaży konsumenckiej, czyli sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tą rzecz w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, przy czym dotyczy to jedynie wypadku, gdy sprzedaż jest dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa. Ze względu na to, że przepisy tej ustawy stosuje się jedynie do rzeczy ruchomych nie będą stanowiły one przedmiotu dalszych rozważań.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że przepisy dotyczące rękojmi za wady mówią ogólnie o „rzeczy”, należy zatem wnosić, iż mają one zastosowanie zarówno do rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Sam charakter odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi również zasługuje na uwagę, gdyż odpowiedzialność ta jest niezależna od winy, jak również od tego czy w związku ze sprzedażą rzeczy wadliwej powstała jakakolwiek szkoda. Dodatkowo sprzedawca w ogóle nie musi o wadzie wiedzieć, aby powstała odpowiedzialność z tego tytułu, natomiast wiedza sprzedawcy na temat wady i jej podstępne zatajenie powoduje jedynie surowszą odpowiedzialność.
Istotny problem stanowi natomiast zagadnienie, co dzieje się z rękojmią, w przypadku, gdy kupujący odsprzedaje nabytą rzecz, a więc między innymi również nabytą nieruchomość. Czy w takim wypadku rękojmia niejako automatycznie przechodzi na kolejnego nabywcę? Kwestią tą zajął się skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, który uchwałą z dnia 5 lutego 2004 roku (sygn. III CZP 96/2003) rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Najwyższy dotyczące tego, „czy zbycie rzeczy przez kupującego przed wygaśnięciem jego uprawnień z tytułu rękojmi za wady powoduje przejście tych uprawnień na kolejnego nabywcę pod tytułem szczególnym”. Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zajął się przedstawionym zagadnieniem przede wszystkim ze względu na brak jednolitego orzecznictwa w tej materii. Stan faktyczny sprawy na kanwie której niniejsze zagadnie prawne się pojawiło dotyczył co prawda rzeczy ruchomej, jednak jak wyżej wskazano, przepisy dotyczące rękojmi za wady stosuje się zarówno do rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Ponadto samo pytanie prawne dotyczy rzeczy, a nie wyłącznie rzeczy ruchomej. Zważywszy na tę okoliczność oraz na fakt, że przepisy nie regulują omawianej kwestii, Sąd Najwyższy przeprowadzając analizę wskazał, iż podstawowym warunkiem zaistnienia odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest zawarcie umowy oraz jej nienależyte wykonanie poprzez wydanie rzeczy, która okaże się w czasie trwania rękojmi wadliwa. Dodatkowo, jak wskazał Sąd uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu tylko względem sprzedawcy. W związku z tym uprawnienia z tytułu rękojmi nie przechodzą na osobę, której rzecz została odsprzedana, bowiem nie można przyjąć, iż z przejściem prawa własności przechodzą jednocześnie wszelkie prawa wynikające z umowy sprzedaży. Nie wyklucza to jednak, co do zasady, możliwości dochodzenia przez kolejnego nabywcę uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, brak jedynie podstawy do uznania, że takie uprawnienie przechodzi automatycznie na kolejnego kupującego. Konkludując, Sąd Najwyższy wskazał, iż „sprzedaż rzeczy przez kupującego nie powoduje przejścia na nabywcę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, kupujący może jednak przelać na nabywcę uprawnienia do żądania obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad”. Oznacza to, że roszczenia z tytułu rękojmi nie przechodzą automatycznie na kolejnego nabywcę i dotyczy to zarówno rzeczy ruchomych jak i nieruchomości, jednak przejście takie nie jest co do zasady wykluczone. Możliwość taką daje bowiem przelanie na kolejnego nabywcę uprawnienia do dochodzenia tychże roszczeń znajdujące oparcie w umowie, bądź gdy uprawnienie takie ma podstawę ustawową. Możliwość ta, jak wskazuje Sąd Najwyższy, nie dotyczy jednak prawa odstąpienia od umowy.

Aleksandra Piotrowska
Aplikant adwokacki
HILLS LTS S.A.Forum >>>R E K L A M A

:: DROGI UŻYTKOWNIKU!

25 maja wchodzą w życie nowe regulacje prawne Unii Europejskiej RODO dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z powyższym zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby upewnić się, że wszyscy nasi Użytkownicy mają dostęp do informacji dotyczących zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych, a także możliwości ich usunięcia, przeniesienia czy też zmiany. Oprócz polityki prywatności, uaktualniliśmy także nasz regulamin.

Polityka prywatności i cookies
Regulamin
FAQ-RODO

:: Pogoda

:: Opłaca się inwestować w mieszkania w ...

Opłaca się inwestować w mieszkania w Katowicach?

W ciągu kilku lat Katowice zmieniły się nie do poznania. W odpowiedzi na rosnący popyt znacznie wzrosła również oferta mieszkań wprowadzanych na rynek przez deweloperów, a także liczba uzyskanych pozwoleń na budowę kolejnych inwestycji. Dynamicznemu rozwojowi rynku nieruchomości sprzyjają stosunkowo niskie ceny mieszkań oraz najwyższa w kraju rentowność najmu. >>>

:: Rynek hoteli w Polsce w 2017 roku

W tym roku w Polsce oddanych zostanie ponad 8 tysięcy pokojów hotelowych, wynika z danych zawartych w raporcie o rynku hotelarskim firmy Walter Herz

Wraz ze wzrostem liczby osób odwiedzających nasz kraj, rośnie w Polsce popyt na usługi hotelowe. W 2017 roku polskie lotniska obsłużyły o 17 proc. pasażerów więcej niż rok wcześniej. Na wzrastające zapotrzebowanie na noclegi wskazują również statystyki GUS, z których wynika, że liczba pokojów hotelowych wynajmowanych w obiektach na terenie naszego kraju od 2012 roku systematycznie rośnie o kilka procent każdego roku. >>>


:: Warszawa - Wesoła: przytulny dom w stolicy

Warszawa Wesoła - jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy stanowiąca idealne rozwiązanie zarówno dla osób  szukających odskoczni od zatłoczonych części miasta jak i dla rodziny z dziećmi. Jeśli poszukujesz miejsca, gdzie zrelaksujesz się po ciężkim dniu pracy - jestem przekonany, że jest to miejsce dla Ciebie. >>>

:: Sąsiedztwo biur podnosi cenę mieszkań

Ceny mieszkań w pobliżu centrów biurowych są wyższe od średniej stawki za metr obowiązującej w mieście

Osiedla usytuowane w pobliżu zagłębi biurowych mają wyjątkową wartość inwestycyjną, dlatego cieszą się szczególnym zainteresowaniem nabywców mieszkań. W inwestycjach z takim sąsiedztwem chętnie kupują inwestorzy, którzy zamierzają lokal wynajmować, jak i osoby chcące zamieszkać niedaleko pracy. >>>


:: Przytulne mieszkanie na Starym Żoliborzu

Jeśli marzysz o przytulnym mieszkaniu na Starym Żoliborzu w bliskim sąsiedztwie Teatru Komedia, 3 minuty spacerkiem od stacji metra Plac Wilsona, to koniecznie musisz przeczytać niniejszą ofertę sprzedaży, bezpośrednio od właściciela. >>>

:: Powstaje największa zabudowa na terenie...

Powstaje największa zabudowa na terenie Portu Żerańskiego
Wielofunkcyjny kompleks z centrum targowo-wystawienniczym Global Expo, który powstaje w miejscu dawnych hal magazynowych FSO, będzie największą zabudową na terenie Portu Żerańskiego. Obiekt zajmie ponad 60 tys. mkw. powierzchni i mieścić się będzie na ponad 10-hektarowej działce przy Modlińskiej 4. Oprócz centrum targowego w skład kompleksu wejdzie też galeria dla branży budownictwa i wykończenia wnętrz, biurowiec oraz hotel klasy biznes. Prace budowlane nad przestrzenią targową i biurową są już na ukończeniu, a pierwsze imprezy zaplanowano na drugą połowę roku. Oprócz Global Expo rozwój terenów Portu Żerańskiego zakłada budowę osiedla mieszkaniowego. Tereny pod inwestycje mają tu również Auchan i Leroy Merlin, firma Promack czy Ghelamco.  >>>


:: Ostatnio dodane firmy

:: Nasi Użytkownicy

Flag Counter

kontakt | reklama | regulamin | polityka prywatnościCopyright © 2008