//

:: Rejestracja / Logowanie

Zarejestruj się! Skorzystaj z pełnej funkcjonalności naszego serwisu. ZAMIEŚĆ DARMOWE OGŁOSZENIE!
Login:
Hasło:
   

:: Kursy walut


:: Jak będzie wyglądało POLSKIE WNĘTRZE 2017?

W ramach dziesiątej edycji plebiscytu Polska Architektura XXL 2017 organizowanego przez Grupę Sztuka Architektury, nominowano projekty,  które mają szansę na zdobycie zaszczytnego tytułu POLSKIE WNĘTRZE 2017. W tegorocznym konkursie o głosy walczy czterdzieści realizacji projektów, podzielonych na kategorie: Wnętrza prywatne i Wnętrza publiczne. >>>
 

:: Luksus nie zależy od metrażu

Nabywcy coraz częściej decydują się na zakup luksusowych apartamentów, których cena metra kwadratowego przekracza 20 tys. zł. Prym wiedzie Warszawa, gdzie zainteresowaniem cieszą się zarówno duże lokale o podwyższonym standardzie, jak i mniejsze apartamenty w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. >>>

:: Lokal pod restaurację. Jak wybrać?

Mówi się, że o popularności restauracji powinno świadczyć serwowane w niej jedzenie, jednakże nawet najlepsza kuchnia nie obroni się, gdy nie zadbamy o właściwą lokalizację i warunki w lokalu. Wybór właściwego miejsca pod restaurację jest jedną z najważniejszych decyzji, która może zaważyć o końcowym sukcesie działalności. Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze lokalu i lokalizacji przeznaczonej pod gastronomię? >>> 

:: Wybierz najlepszą realizację w Plebiscycie...

Wybierz najlepszą realizację w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2017!
Wystartowała 10 edycja!

Rozpoczęło się głosowanie w Plebiscycie Polska Architektura XXL organizowanym przez Grupę Sztuka Architektury, którego celem jest podsumowanie mijającego roku w polskiej architekturze. Swoje typy internauci mogą wybierać do 28 lutego 2018 r. >>>
 

:: Szklane elementy w budynkach mieszkalnych

Szkło stanowi istotny element urozmaicający elewację budynków mieszkalnych. Jest to jednak nie tylko kwestia estetyczna – także ekologiczna, ekonomiczna i – co bardzo istotne z punktu widzenia użytkowników budynku – decydująca o ilości światła w pomieszczeniach mieszkalnych. >>>

:: Artykuły

:: Przydatne linki

:: Forum

wejście >>> na Forum
Uwaga Użytkownicy!
Z uwagi na ogromną ilość spamu, celem potwierdzenia rejestracji, a także weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez automaty, roboty, pająki, etc., prosimy wszystkich pragnących zarejestrować się na forum o przesłanie na adres administratora (podany w zakładce KONTAKT) informacji z podaniem loginu oraz dnia i godziny rejestracji.

... Fachman z ogłoszenia położył mi tak parkiet, że po roku pomiędzy klepkami zaczęły pojawiać się szpary. Co mam zrobić? >>>
... Czy ktoś może mi polecić dobrą, sprawdzoną agencję nieruchomości z Piaseczna i okolic?
>>>
... W gazetach piszą, że już wychodzimy z kryzysu. Jeśli tak, to czemu u licha nikomu nie jest potrzebne drewno? >>>


R E K L A M A

:: Aspekty prawne

Wznowienie postępowania w sprawie cywilnej


Co do zasady, zgodnie z art. 199 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) sąd odrzuca pozew/wniosek „jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których po prawomocnym zakończeniu sprawy cywilnej wyjdą na jaw nowe, nieznane w chwili orzekania przez sąd dowody, czy też w chwili procedowania pozwany/uczestnik nie miał możliwości działania, etc. W takiej sytuacji zastosowanie ma instytucja wznowienia postępowania (art. 399 – 4161 kpc).

Wznowienie postępowania, jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, umożliwia ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 399 § 1 KPC, skarga o wznowienie postępowania jest dopuszczalna w przypadku zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem. Jednakże regulację tę należy interpretować rozszerzająco, a mianowicie instytucję wznowienia postępowania stosuje się do prawomocnych orzeczeń merytorycznych, rozstrzygających sprawę co do istoty. Można również żądać wznowienia postępowania w sytuacji gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
Główną przesłanką wznowienia postępowania jest jego nieważność. Nieważność postępowania zgodnie z art. 401 kpc zachodzi w przypadku:
1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa, była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowej.

Warto zwrócić szczególną uwagę na przesłankę braku możliwości działania strony. Pozbawienie możności działania jest utożsamiane z przyczyną nieważności postępowania w postaci pozbawienia strony możności obrony swoich praw (art. 379 pkt 5 kpc). Działanie w postępowaniu ma na celu obronę praw strony, pozbawienie zaś tej obrony jest skutkiem pozbawienia możności działania – pozbawienie możności działania prowadzi do pozbawienia możności obrony. Doktryna i jurydykatura przyjmuje, iż pozbawienie strony możności działania nie musi być całkowite, by powodować nieważność postępowania. Niemożność ta nie musi występować w toku całego postępowania, by uzasadnić wznowienie postępowania. Oczywiście o nieważności postępowania z powodu pozbawienia strony możności działania można mówić tylko wówczas, gdy strona została pozbawiona uprawnień procesowych wskutek wadliwego postępowania sądu, a nie wtedy gdy strona na skutek własnego działania z uprawnień tych nie skorzystała, nie biorąc udziału w rozprawie, o której terminie została prawidłowo zawiadomiona (post. SN z 2 lutego 2006 roku II CZ 134/05). Określenie dotyczące pozbawienia strony możności działania odnosi się do sytuacji, w której z przyczyny leżącej poza osobą samej zainteresowanej strony, nie mogła ona wziąć udziału w sprawie (post. SN z 22 stycznia 2009 roku II PZ 38/08).
Nadto, można również żądać wznowienia w przypadku, gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym, a także gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, a także w sytuacji gdy na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą (art. 403 § 1,2 i 3).

Zgodnie z art. 407 § 1 KPC „skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy”. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się z chwilą, w którym strona, czy też jej następcy prawni w sposób wiarygodny dowiedzieli się o okolicznościach stanowiących podstawę wznowienia. Jak przyjmuje doktryna, decydujące jest faktyczne powzięcie wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę wznowienia, a nie dzień, w którym strona mogła lub powinna się dowiedzieć o podstawach wznowienia. Nadto należy zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego (IV CZ 84/06), w którym SN stwierdził, iż strona (następcy prawni) nie muszą wykazywać należytej staranności dla dowiedzenia się o wyroku, od którego biec zaczyna termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania. Należy zaznaczyć, iż po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać jego wznowienia, z wyjątkiem sytuacji gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.
W wyniku skutecznego wniesienia skargi o wznowienie postępowania, sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia. Podsumowując, należy zwrócić uwagę, iż kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa przypadki, w których skarga o wznowienie postępowania nie jest jednak dopuszczalna, a mianowicie:

1) od wyroku unieważniającego małżeństwo lub orzekającego rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński;
2) od prawomocnego orzeczenia wydanego na skutek skargi o wznowienie chyba, iż skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją lub ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą.
Marcin Zadrożny
Aplikant adwokacki
HILLS LTS S.A.Forum >>>R E K L A M A

:: Pogoda

:: Najciekawsze obiekty publiczne nominowane...

Najciekawsze obiekty publiczne nominowane w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2017!

Trwa głosowanie w plebiscycie Polska Architektura XXL 2017. Na stronie głównej www.sztuka-architektury.pl znajduje się lista kandydatów, których zrealizowane projekty ubiegają się o zaszczytne miano najlepszej realizacji minionego roku. Oto najciekawsze obiekty nominowane w kategorii projekty publiczne. >>>
 

:: Okazje mieszkaniowe – gdzie ich szukać?

Rynek pierwotny i wtórny oferują nam całą masę różnorodnych mieszkań. W tym gąszczu ofert często łatwo się pogubić. Warto jednak poświęcić swój czas i dokładnie zgłębić rynek nieruchomości. Przeglądając różnorodne ogłoszenia możemy bowiem natrafić na prawdziwą perełkę.
O okazję najłatwiej w przypadku, kiedy trafimy na sprzedającego, któremu z różnych powodów spieszy się ze sprzedażą mieszkania. Powody mogą być różnorodne: może to być małżeństwo, które się rozwodzi i któremu zależy na szybkim podziale majątku, może to być ktoś kto musi nagle wyjechać i potrzebuje pieniędzy, aby się urządzić w nowym miejscu. Osoby, którym zależy na szybkiej sprzedaży gotowe są bardziej zejść z ceny. Warto jednak uważać. Zdarzają się przypadki, gdzie pod pozorem pilnej sprzedaży właściciele ukrywają wady mieszkania. Dlatego w miarę możliwości warto poznać motywację sprzedającego oraz dokładnie zapoznać się z nieruchomością. >>>

:: Centrum Warszawy przesuwa się na zachód

Rosnące w okolicy ronda Daszyńskiego, nowe centrum  biznesowe to także jedno z najatrakcyjniejszych w Warszawie miejsc do zamieszkania. >>> 

:: Nadolnik Compact Apartments w budowie

Trwa regularna budowa przy ulicy Nadolnik w Poznaniu. W tym miejscu, przy Parku ks. Tadeusza Kirschke powstanie kompleks kilku budynków, w których znajdą się smart  apartamenty wraz z pełnym zapleczem. Ponadto inwestor, Grupa Partner, buduje również w trzech innych lokalizacjach w stolicy Wielkopolski. >>> 

:: Warszawa - Wesoła: przytulny dom w stolicy

Warszawa Wesoła - jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy stanowiąca idealne rozwiązanie zarówno dla osób  szukających odskoczni od zatłoczonych części miasta jak i dla rodziny z dziećmi. Jeśli poszukujesz miejsca, gdzie zrelaksujesz się po ciężkim dniu pracy - jestem przekonany, że jest to miejsce dla Ciebie. >>>

:: Przytulne mieszkanie na Starym Żoliborzu

Jeśli marzysz o przytulnym mieszkaniu na Starym Żoliborzu w bliskim sąsiedztwie Teatru Komedia, 3 minuty spacerkiem od stacji metra Plac Wilsona, to koniecznie musisz przeczytać niniejszą ofertę sprzedaży, bezpośrednio od właściciela. >>>

:: Mini ogłoszenia bez rejestracji

trwa inicjalizacja, prosze czekac,


:: Ostatnio dodane firmy

:: Nasi Użytkownicy

Flag Counter

kontakt | reklama | regulamin | polityka prywatnościCopyright © 2008Projekt i realizacja Net-Line Warszawa