:: Rejestracja / Logowanie

Zarejestruj się! Skorzystaj z pełnej funkcjonalności naszego serwisu. ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE!
Login:
Hasło:
   

:: WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni UŻYTKOWNICY portalu www.ryneklokali.pl !
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją serwisu, a w szczególności poprawieniem jego funkcjonalności i dodaniem nowych usług mających na celu zwiększenie jego atrakcyjności na rynku portali internetowych.
Za mogące występować w związku z tym niedogodności, serdecznie przepraszamy!
W przypadku stwierdzenia niepoprawności w działaniu poszczególnych funkcji prosimy o kontakt z Administratorem serwisu.
Z góry dziękujemy!
- Administrator Serwisu


:: Kursy walut


:: W Polsce ceny mieszkań rosną, ale nie tak jak w

W ostatnim roku ceny mieszkań znacznie wzrosły. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. zwiększający się popyt, coraz droższe działki budowlane oraz brak siły roboczej. Pomimo wzrostu cen, daleko nam jeszcze do Islandii czy Irlandii, gdzie lokale drożeją w ekspresowym tempie. >>>:: Ile za najtańsze dwa pokoje od dewelopera

W jakiej cenie kupimy najtańsze mieszkania dwupokojowe w inwestycjach deweloperskich w  poszczególnych miastach? O jakim metrażu? W których osiedlach je znajdziemy? Ofertę rynkową sprawdził serwis nieruchomości Dompress.pl >>>

:: Nowa marka na polskim rynku nieruchomości

TuMieszkamy to nowa marka na polskim rynku zarządzania nieruchomościami. Dzięki połączeniu 9  firm posiadających łącznie ponad 100 placówek w każdym regionie Polski, jest to największy podmiot zajmujący się kompleksowym zarządzaniem budynkami w kraju. >>>


:: Jak urządzić apartament nad morzem ?

Polacy coraz chętniej wyjeżdżając na urlop korzystają z oferty prywatnych apartamentów. Na wczasach chcą się czuć jak w domu, czyli komfortowo, z  wszystkimi udogodnieniami i do tego z pięknym widokiem za oknem. Jak zatem urządzić apartament tak by sprostać oczekiwaniom najemców i czerpać z niego satysfakcjonujące zyski? Warto przeczytać te wskazówki. >>>

:: Co z gruntami pod budowę mieszkań?

Zwiększający się popyt na nowe mieszkania, skłania deweloperów do zakupu kolejnych działek  budowlanych. Najbardziej atrakcyjna ziemia, pomimo stałego wzrostu cen, rozchodzi się w ekspresowym tempie. Czy za kilka lat deweloperzy nie będą mieli gdzie budować? >>>

:: Nowa Huta najpopularniejsza w Krakowie

Kraków i Nowa Huta, Sodoma i Gomora, z Sodomy do Gomory jedzie się tramwajem – to fragment utworu Marcina Świetlickiego. Obecnie Nowa Huta nie jest już tą dzielnicą, o której pisał wspomniany poeta. Dzięki modernizacji Huty przez firmę ArcelorMittal zmalała bardzo uciążliwość huty dla okolicznych mieszkańców. Dzielnica stała się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców – dzięki dużej dostępności terenów zielonych i dobrej komunikacji Nowa Huta bardzo zyskała na popularności. >>>

:: Artykuły

:: Przydatne linki

R E K L A M A

:: Aspekty prawne

Wznowienie postępowania w sprawie cywilnej


Co do zasady, zgodnie z art. 199 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) sąd odrzuca pozew/wniosek „jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których po prawomocnym zakończeniu sprawy cywilnej wyjdą na jaw nowe, nieznane w chwili orzekania przez sąd dowody, czy też w chwili procedowania pozwany/uczestnik nie miał możliwości działania, etc. W takiej sytuacji zastosowanie ma instytucja wznowienia postępowania (art. 399 – 4161 kpc).

Wznowienie postępowania, jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, umożliwia ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 399 § 1 KPC, skarga o wznowienie postępowania jest dopuszczalna w przypadku zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem. Jednakże regulację tę należy interpretować rozszerzająco, a mianowicie instytucję wznowienia postępowania stosuje się do prawomocnych orzeczeń merytorycznych, rozstrzygających sprawę co do istoty. Można również żądać wznowienia postępowania w sytuacji gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
Główną przesłanką wznowienia postępowania jest jego nieważność. Nieważność postępowania zgodnie z art. 401 kpc zachodzi w przypadku:
1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa, była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowej.

Warto zwrócić szczególną uwagę na przesłankę braku możliwości działania strony. Pozbawienie możności działania jest utożsamiane z przyczyną nieważności postępowania w postaci pozbawienia strony możności obrony swoich praw (art. 379 pkt 5 kpc). Działanie w postępowaniu ma na celu obronę praw strony, pozbawienie zaś tej obrony jest skutkiem pozbawienia możności działania – pozbawienie możności działania prowadzi do pozbawienia możności obrony. Doktryna i jurydykatura przyjmuje, iż pozbawienie strony możności działania nie musi być całkowite, by powodować nieważność postępowania. Niemożność ta nie musi występować w toku całego postępowania, by uzasadnić wznowienie postępowania. Oczywiście o nieważności postępowania z powodu pozbawienia strony możności działania można mówić tylko wówczas, gdy strona została pozbawiona uprawnień procesowych wskutek wadliwego postępowania sądu, a nie wtedy gdy strona na skutek własnego działania z uprawnień tych nie skorzystała, nie biorąc udziału w rozprawie, o której terminie została prawidłowo zawiadomiona (post. SN z 2 lutego 2006 roku II CZ 134/05). Określenie dotyczące pozbawienia strony możności działania odnosi się do sytuacji, w której z przyczyny leżącej poza osobą samej zainteresowanej strony, nie mogła ona wziąć udziału w sprawie (post. SN z 22 stycznia 2009 roku II PZ 38/08).
Nadto, można również żądać wznowienia w przypadku, gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym, a także gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, a także w sytuacji gdy na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą (art. 403 § 1,2 i 3).

Zgodnie z art. 407 § 1 KPC „skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy”. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się z chwilą, w którym strona, czy też jej następcy prawni w sposób wiarygodny dowiedzieli się o okolicznościach stanowiących podstawę wznowienia. Jak przyjmuje doktryna, decydujące jest faktyczne powzięcie wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę wznowienia, a nie dzień, w którym strona mogła lub powinna się dowiedzieć o podstawach wznowienia. Nadto należy zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego (IV CZ 84/06), w którym SN stwierdził, iż strona (następcy prawni) nie muszą wykazywać należytej staranności dla dowiedzenia się o wyroku, od którego biec zaczyna termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania. Należy zaznaczyć, iż po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać jego wznowienia, z wyjątkiem sytuacji gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.
W wyniku skutecznego wniesienia skargi o wznowienie postępowania, sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia. Podsumowując, należy zwrócić uwagę, iż kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa przypadki, w których skarga o wznowienie postępowania nie jest jednak dopuszczalna, a mianowicie:

1) od wyroku unieważniającego małżeństwo lub orzekającego rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński;
2) od prawomocnego orzeczenia wydanego na skutek skargi o wznowienie chyba, iż skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją lub ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą.
Marcin Zadrożny
Aplikant adwokacki
HILLS LTS S.A.Forum >>>R E K L A M A

:: DROGI UŻYTKOWNIKU!

25 maja wchodzą w życie nowe regulacje prawne Unii Europejskiej RODO dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z powyższym zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby upewnić się, że wszyscy nasi Użytkownicy mają dostęp do informacji dotyczących zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych, a także możliwości ich usunięcia, przeniesienia czy też zmiany. Oprócz polityki prywatności, uaktualniliśmy także nasz regulamin.

Polityka prywatności i cookies
Regulamin
FAQ-RODO

:: Pogoda

:: Opłaca się inwestować w mieszkania w ...

Opłaca się inwestować w mieszkania w Katowicach?

W ciągu kilku lat Katowice zmieniły się nie do poznania. W odpowiedzi na rosnący popyt znacznie wzrosła również oferta mieszkań wprowadzanych na rynek przez deweloperów, a także liczba uzyskanych pozwoleń na budowę kolejnych inwestycji. Dynamicznemu rozwojowi rynku nieruchomości sprzyjają stosunkowo niskie ceny mieszkań oraz najwyższa w kraju rentowność najmu. >>>

:: Rynek hoteli w Polsce w 2017 roku

W tym roku w Polsce oddanych zostanie ponad 8 tysięcy pokojów hotelowych, wynika z danych zawartych w raporcie o rynku hotelarskim firmy Walter Herz

Wraz ze wzrostem liczby osób odwiedzających nasz kraj, rośnie w Polsce popyt na usługi hotelowe. W 2017 roku polskie lotniska obsłużyły o 17 proc. pasażerów więcej niż rok wcześniej. Na wzrastające zapotrzebowanie na noclegi wskazują również statystyki GUS, z których wynika, że liczba pokojów hotelowych wynajmowanych w obiektach na terenie naszego kraju od 2012 roku systematycznie rośnie o kilka procent każdego roku. >>>


:: Warszawa - Wesoła: przytulny dom w stolicy

Warszawa Wesoła - jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy stanowiąca idealne rozwiązanie zarówno dla osób  szukających odskoczni od zatłoczonych części miasta jak i dla rodziny z dziećmi. Jeśli poszukujesz miejsca, gdzie zrelaksujesz się po ciężkim dniu pracy - jestem przekonany, że jest to miejsce dla Ciebie. >>>

:: Sąsiedztwo biur podnosi cenę mieszkań

Ceny mieszkań w pobliżu centrów biurowych są wyższe od średniej stawki za metr obowiązującej w mieście

Osiedla usytuowane w pobliżu zagłębi biurowych mają wyjątkową wartość inwestycyjną, dlatego cieszą się szczególnym zainteresowaniem nabywców mieszkań. W inwestycjach z takim sąsiedztwem chętnie kupują inwestorzy, którzy zamierzają lokal wynajmować, jak i osoby chcące zamieszkać niedaleko pracy. >>>


:: Przytulne mieszkanie na Starym Żoliborzu

Jeśli marzysz o przytulnym mieszkaniu na Starym Żoliborzu w bliskim sąsiedztwie Teatru Komedia, 3 minuty spacerkiem od stacji metra Plac Wilsona, to koniecznie musisz przeczytać niniejszą ofertę sprzedaży, bezpośrednio od właściciela. >>>

:: Powstaje największa zabudowa na terenie...

Powstaje największa zabudowa na terenie Portu Żerańskiego
Wielofunkcyjny kompleks z centrum targowo-wystawienniczym Global Expo, który powstaje w miejscu dawnych hal magazynowych FSO, będzie największą zabudową na terenie Portu Żerańskiego. Obiekt zajmie ponad 60 tys. mkw. powierzchni i mieścić się będzie na ponad 10-hektarowej działce przy Modlińskiej 4. Oprócz centrum targowego w skład kompleksu wejdzie też galeria dla branży budownictwa i wykończenia wnętrz, biurowiec oraz hotel klasy biznes. Prace budowlane nad przestrzenią targową i biurową są już na ukończeniu, a pierwsze imprezy zaplanowano na drugą połowę roku. Oprócz Global Expo rozwój terenów Portu Żerańskiego zakłada budowę osiedla mieszkaniowego. Tereny pod inwestycje mają tu również Auchan i Leroy Merlin, firma Promack czy Ghelamco.  >>>


:: Ostatnio dodane firmy

:: Nasi Użytkownicy

Flag Counter

kontakt | reklama | regulamin | polityka prywatnościCopyright © 2008