LOG
[linia 11: /home/users/webs/ryneklokali/admin/lib/logs.inc.php]
[2021-08-02 13:05:06] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '2747)' at line 1 SELECT * FROM rl_reguser WHERE user_typ = 'f' and katalog='y' and id in (,2747)

Portal ogłoszenia Rynek Lokali - sprzedaż, kupno, wynajem, mieszkania, działki, grunty rolne, domy, darmowe ogłoszenia, nieruchomości komercyjne, biura, budownictwo, stan surowy, budowa, materiały budowlane, ogłoszenia prywatne, galactica
Technologia Google TłumaczTłumacz
Technologia Google TłumaczTłumacz

Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu ryneklokali.pl
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu ryneklokali.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Przez Serwis należy rozumieć zbiór stron WWW (plików w postaci skryptów i wtyczek) w domenach o nazwie: ryneklokali.pl, ryneklokali.com.pl, ryneklokali.com, ryneklokali.eu i ryneklokali.info.
2. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie, w całości lub części, dowolnie i jednostronnie modyfikowany przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zdefiniowany został w ust. 3 niniejszego Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu (zmodyfikowany) obowiązuje od momentu zamieszczenia go w Serwisie.
3. Administratorem Serwisu jest Redakcja serwisu ryneklokali.pl z siedzibą w: BUDLOGIC sp. z o.o., ul. S. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków; NIP: 679-246-62-36. Aktualne dane kontaktowe: adres email: admin@ryneklokali.pl Administrator Serwisu zwany jest w dalszej części Regulaminu Administratorem.
4. Użytkownik jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca zgodnie z obowiązującymi przepisami, która korzysta z Serwisu.
5. Zabrania się Użytkownikowi, umieszczania w jakiejkolwiek części Serwisu:
a. treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
b. treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe;
c. zdjęć przedstawiających przedmioty lub rzeczy, co do których Użytkownik nie ma żadnych praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, zdjęć naruszających normy dobrego obyczaju;
d. treści, które są w jakiejkolwiek formie przekazem reklamowym lub promocyjnym, a dotyczą innych serwisów WWW;
e. linków, hiperlinków i przekierowań prowadzących do stron innych niż Serwis. Podanie adresu strony internetowej jest dopuszczalne lub możliwe jedynie w zakładce KATALOG FIRM, bezpośrednio lub po wykupieniu odpowiedniej usługi.
6. Nie dopuszczalnym jest zamieszczenie ogłoszenia w nieodpowiednich działach, kategoriach lub tematyce (Np. ogłoszenia typu „kupię“ w kategorii „sprzedam”), a także ogłoszeń dotyczących innej tematyki niż rynku nieruchomości.
7. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Serwisu, w szczególności zaś celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych, Np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami, w celu oznaczenia ich w serwisie symbolem „Nowość” oraz wszelkie inne działania, które w opinii Administratora Serwisu powodują pogorszenie jakości Serwisu, jak i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Administratora do odmowy publikacji naruszających regulamin ofert - bez podania przyczyny, a w szczególnych sytuacjach również do jednostronnego rozwiązania umowy publikacji oferty/ofert w trybie natychmiastowym.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych na stronach Serwisu.
9. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze i w majestacie obowiązującego prawa. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
10. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
11. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
12. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania Serwisu.
13. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
14. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
15. Serwis w celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w gazetach i innych serwisach ogłoszeniowych.
16. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne (z wyłączeniem materiałów umieszczonych przez Użytkowników) przysługują Administratorowi Serwisu.
17. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy danych koniecznych do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie osobom trzecim danych do konta założonego w Serwisie. Administrator sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Administrator sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (Np. co miesiąc).
18. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Administratora Serwisu. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.

Wybrane firmy z katalogu

, woj. ,

+ Szczegóły

Artykuły sponsorowane

W Łodzi przybywa hoteli i biurowców

Zasoby biurowe Łodzi zwiększą się niedługo o ponad 100 tys. mkw. powierzchni, a baza noclegowa w mieście wzrośnie o 40 proc.  

Inwestorzy napływają do Polski

Wartość transakcji zakupu nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2018 roku była najwyższa w historii rynku
Polska należy do nielicznych krajów w Europie, w których aktywność inwestycyjna w segmencie nieruchomości komercyjnych rośnie. Dobra pozycja gospodarcza państwa, w tym wskaźniki dotyczące wynajmu powierzchni komercyjnych stwarzają sprzyjające warunki do inwestowania.

Deweloperzy o zmianach przepisów związanych z obrotem gruntami rolnymi

Czy proponowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ułatwią firmom zakup ziemi pod inwestycje mieszkaniowe? Jak przygotowywaną nowelizację przepisów o obrocie gruntami rolnymi oceniają deweloperzy? Sondę prezentuje serwis nieruchomości dompress.pl.

Co planują deweloperzy?

Jaką strategię przyjęły firmy budujące mieszkania na 2019 rok? Jakiego rodzaju inwestycje zamierzają wprowadzać? Czy deweloperzy planują dywersyfikować portfele inwestycyjne i realizować projekty w innym segmencie niż mieszkaniowy? Które firmy zakładają ekspansję na nowe rynki? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl.